W tym pakiecie zapewniamy indywidualny kontakt prawnika - specjalisty z danej gałęzi prawa! Porady prawne, pisma procesowe, wnioski, pisma do instytucji i osób fizycznych.

W ramach Pakietu Porada Ekstra wybrany specjalista prawa (adwokat, radca prawny, doktor nauk prawnych, profesor nauk prawnych):

przeprowadzi analizę faktologiczną, dowodową oraz prawna danej sprawy.
Po zakończeniu rozmowy możesz otrzymać od prawnika pisemne podsumowanie konsultacji.
sporządzi wnioski, pisma przed-procesowe i ewentualnie procesowe w danej sprawie /pozew wniosek środek odwoławczy,
Ilość godzin usługi ustalana każdorazowo indywidualnie przez specjalistę prawa i jest uzależniona od nakładu pracy prawnika w danej sprawie.
napisze pisma do określonych instytucji lub osoby fizycznej.
W przypadku przekroczenia limitu czasowego w ramach wykupionego przez klienta pakietu zostanie on o tym fakcie poinformowany, a także o przewidywanym całościowym koszcie usługi.
Klient zobowiązany jest do wpłaty należności przed wykonaniem usługi lub ratalnie.

W ramach usługi możesz skorzystać z porady prawnej z następujących dziedzin

prawo cywilne –materialne i procesowe

prawo podatkowe

prawo własności intelektualnej- prawo autorskie – prawo własności przemysłowej

prawo gospodarcze

prawo administracyjne –materialne i procesowe

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

prawo międzynarodowe prywatne –materialne jak i procesowe

prawo budowlane /inwestycji budowlanych

prawo spółek handlowych

prawo rodzinne i opiekuńcze

prawo karne –materialne i procesowe

prawo ochrony lokatorów

Prawo egzekucyjne i zabezpieczające

prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

prawo wybranych krajów UE –Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania ,Irlandia Niemcy ,Włochy (od 1go września)

Wypełnij formularz, informacje o płatności za wybrany pakiet otrzymasz drogą mailową.